Ziektewet

Een Ziektewet-uitkering zorgt bij een aantal groepen werknemers voor inkomen tijdens ziekte. Het gaat dan om werknemers zonder werkgever. Of om werknemers waarbij de werkgever het loon bij ziekte niet hoeft te betalen.  U leest er alles over in dit UWV dossier.

Werkt u bij een werkgever en wordt u ziek? Dan betaalt de werkgever in de meeste gevallen uw loon door terwijl u ziek bent. Lees dan verder bij Ziekte en Werk.

Wie krijgt een Ziektewet-uitkering?

In de volgende situaties krijgt u een Ziektewet-uitkering van het UWV:

  • U hebt een (tijdelijk) contract dat afloopt tijdens uw ziekte
  • U bent oproep- of uitzendkracht en hebt bij ziekte geen recht op loon van de werkgever
  • U hebt een WW-uitkering en u bent langer dan 13 weken ziek
  • U hebt een WAO-, WGA-, of WAZ-uitkering (gehad) en wordt ziek binnen 5 jaar nadat u bent begonnen met werken
  • U hebt een Wajong-uitkering (gehad) en wordt ziek terwijl u werkt
  • U bent ziek door uw zwangerschap of bevalling
  • U bent orgaandonor

Geen werknemer meer en toch recht op een ziektewetuitkering

Als u geen werknemer meer bent, kunt u in sommige gevallen toch een Ziektewet krijgen. Dit kan als u kort na het einde van uw baan of WW- uitkering ziek wordt. Kort wil meestal zeggen: binnen een maand. U moet dan wel minimaal 2 maanden achter elkaar hebben gewerkt. Hebt u in die twee maanden niet doorlopend gewerkt, maar wel op minimaal zestien dagen? Dan kunt u een uitkering krijgen als u binnen acht dagen na het einde ziek wordt.

Aanvragen

Hebt u een werkgever? Geef dan aan de werkgever door dat u ziek bent. De werkgever neemt dan contact op met het UWV. Het UWV betaalt de uitkering meestal aan de werkgever. U blijft dan uw loon van de werkgever ontvangen. U merkt dus weinig van de uitkering.

Hebt u geen werkgever? Bel dan als u ziek wordt met de UWV-telefoon: 0900 – 9294. De medewerker van het UWV vertelt u wat u verder moet doen.