Langer ziek


‘Ik heb mij ziekgemeld en verwacht dat het lang gaat duren. Waar moet ik op letten?’

Bij langdurig ziekteverzuim moet u aantonen wat u hebt gedaan om weer te gaan werken. Daarom is het belangrijk dat u opschrijft wat u hebt gedaan (logboek). En dat u alle brieven en documenten bewaart (dossier).  Bijvoorbeeld adviezen van de arbodienst en het plan van aanpak.  U kunt logboek en dossier gebruiken bij het maken van het  re-integratieverslag.

  • Schrijf in uw logboek alles op wat u doet om weer aan het werk te gaan.  Welke gesprekken u hebt gevoerd, afspraken, etc.
  • Probeer zoveel mogelijk contact te houden met uw werk en collega’s.
  • Probeer ook zelf mee te denken over welke mogelijkheden u heeft om weer te gaan werken. Zo kunt u zelf  meer grip krijgen op uw eigen situatie.

Houd een logboek bij. Een logboek helpt u ook als er problemen komen. Achteraf is het lastig om terug te halen wanneer u waar bent geweest en wat er is besproken. U kunt dat dan nakijken in uw logboek.

Investeer in een goede verhouding met uw leidinggevende en collega’s.Houd zoveel u kunt contact met mensen op uw werk. Ga naar teamoverleggen als dat kan of probeer een keer langs te gaan om koffie te drinken. Bel en e-mail met uw collega’s.

Zo snel mogelijjk uw werkzaamheden oppakken. Hoe langer u thuis blijft, des te moeilijker het wordt om weer aan het werk te gaan. Iedere langdurig zieke zal dit bevestigen. Probeer daarom zo snel mogelijk uw werkzaamheden voor een deel weer op te pakken. Door zelf te bedenken wat u kunt doen, kunt u makkelijker terugkeren naar het werk. Soms is weer beginnen in ander passend werk nodig om weer werkritme te krijgen.

Doet u vrijwilligerswerk? In dat geval valt u niet onder de Wet Verbetering Poortwachter en heeft u dus ook geen bedrijfsarts. Bovenstaande tips zijn wel bruikbaar in uw situatie. Bespreek terugkeer naar werk met uw huisarts.