Eerstejaarsevaluatie

Samen met uw werkgever kijkt u terug op het afgelopen jaar. Is er genoeg gedaan om u weer aan het werk te krijgen?

U zet op een rijtje wat er het afgelopen jaar is gedaan:

  • Welke activiteiten zijn er voor uw re-integratie ingezet?
  • Is het doel bereikt? Waarom wel of niet?
  • U spreekt ook af wat het doel voor het komende jaar is. En hoe u dat wilt bereiken. Uw werkgever vult daarover samen met u het UWV-formulier ‘Eerstejaarsevaluatie van het plan van aanpak’ in.

Uw werkgever bewaart dit formulier voorlopig zelf. Blijft u ziek? Dan beoordeelt het UWV het formulier bij uw aanvraag voor een WIA-uitkering.

Tip: vraag een kopie voor uw eigen dossier.