Wel of niet ziek melden?

U voelt zich al een tijdje niet goed. Maar u weet niet goed of u zich moet ziekmelden. Wat kunt u dan het beste doen? En waar kunt u eventueel hulp krijgen?

Bedenk dat het altijd om úw specifieke situatie en úw specifieke klachten gaat. Wat hebt ú nodig om aan de slag te blijven? Uw eigen idee is niet alleen belangrijk voor uzelf, maar ook voor de bedrijfsarts. Zo kunt u nadenken over wat er voor u belangrijk is om te worden aangepakt.

De bedrijfsarts beoordeelt of u kunt werken. In het gesprek zal hij vragen stellen over uw ziekte. Vertel belangrijke gegevens over uw ziekte aan uw bedrijfsarts. U hoeft niet alles te vertellen. Maar het is wel belangrijk dat de bedrijfsarts een goed beeld krijgt van uw beperkingen.

De bedrijfsarts heeft een medisch beroepsgeheim. Dat betekent dat hij geen informatie over uw ziekte aan uw werkgever mag geven. Dat mag alleen als u daar toestemming voor heeft gegeven. U hoeft dus niet bang te zijn dat de bedrijfsarts uw medische gegevens aan uw werkgever doorgeeft.

Wilt u per se niet dat uw werkgever bepaalde persoonlijke zaken, zoals problemen thuis, te weten komt? Zeg dit dan tijdens het spreekuur tegen de bedrijfsarts.

Tips:

  • Beschrijf uw situatie en uw klachten.
  • Schrijf de voor- en nadelen op van ziekmelding.
  • Bedenk of u met enige aanpassingen toch aan de slag zou kunnen blijven.
  • Vraag ondersteuning van een ervaringsdeskundige.
  • Bespreek dan uw situatie met uw directe baas, als dit mogelijk is.

weetjeBedenk waar u over drie maanden wilt staan: Dit kan u helpen erachter te komen wat u op dit moment nodig hebt.

Overleg met uw huisarts: Overleg met uw huisarts over de ernst van uw klachten en welke gevolgen dit heeft voor uw werk.

Zoek contact met lotgenoten: Of met andere ervaringsdeskundigen. Zij weten wat u doormaakt. Misschien zijn ze een stapje verder of weten ze oplossingen voor uw problemen. Kijk eens op Werkipedia.nl

Pak zo snel mogelijk uw werk weer op: Hoe langer u thuis blijft, des te moeilijker het wordt om weer te gaan werken. Iedere langdurig zieke zal dit bevestingen. Probeer daarom zo spoedig mogelijk uw werkzaamheden voor een deel weer op te pakken.