Zwijgplicht en privacy

De bedrijfsarts heeft zwijgplicht als het gaat om uw privé-zaken en medische gegevens. Alleen met uw toestemming, kan hij deze bespreken met de werkgever. Hij moet zich houden aan de wettelijke privacy regels. Dat betekent dat hij uw werkgever:

  • geen medische informatie mag geven;
  • geen privé-zaken mag vertellen;
  • wel advies mag geven over werkaanpassingen.

Handelt de bedrijfsarts niet volgens de privacyregels? Dan kunt u daarover een klacht indienen. Klik voor  meer informatie over het indienen van een klacht rechts van deze pagina. U vindt aan deze kant ook informatie over privacyregels.

Een bedrijfsarts mag met uw toestemming informatie opvragen bij uw behandelaar. Soms is dat zelfs nuttig, vooral als er een verschil van mening is. Gebruik hiervoor het communicatieformulier. U vindt het formulier ook aan de rechterkant van deze pagina.


Communicatie bedrijfsarts-werkgever. Vraag welke en wat voor soort informatie naar de werkgever gaat.

Niet eens met advies bedrijfsarts? Als u het niet eens bent met het advies van de bedrijfsarts, dan kunt u een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV.  Hier zijn wel kosten verbonden. U kunt een deskundigenoordeel aanvragen over:

  • Kunt u volledig uw werk doen?
  • Heeft u genoeg gedaan aan re-integratie?
  • Heeft uw werkgever genoeg gedaan aan re-integratie?
  • Is het werk wat u doet passend?
  • Kan uw ziekteverzuim worden verminderd binnen 26 weken als uw functie wordt aangepast? Bijvoorbeeld in een andere functie, eventueel met bijscholing?

Let op: Bevindt u zich in een conflict met de werkgever? Dan kan het aanvragen van een deskundigenoordeel het conflict erger maken. Blijf echter toch in gesprek met uw werkgever en bedrijfsarts. Hoe moeilijk dat ook is!