Wachtlijsten

Een wachtlijst voor medische behandeling kan zorgen voor voor onnodig lang verzuim. Door een snellere behandeling kunt u weer eerder aan het werk. Als u op een wachtlijst staat, kunt u de volgende acties ondernemen:

  • Maak duidelijk aan uw behandelaar dat u graag snel weer aan het werk wilt en dat u daarom snel geholpen wilt worden.
  • Vraag de bedrijfsarts om u direct te verwijzen naar een behandelaar waar u minder lang hoeft te wachten.
  • Vraag uw zorgverzekeraar om er iets aan te doen (wachtlijstbemiddeling).