Klacht over arbo-deskundige

Wanneer heeft u een klacht? 

Een klacht kan gaan over hoe de bedrijfsarts met u omgaat. Bijvoorbeeld gebrek aan aandacht. Of over onzorgvuldigheid of de houding van de bedrijfsarts Het kan zijn dat u onvoldoende vertrouwen heeft in de bedrijfsarts.

Een klacht kan niet gaan over de vraag of u wel of niet ziek bent. Daarvoor kunt u gebruik maken van een deskundigenoordeel.

Heeft u een klacht?

  • Vraag een gesprek aan met de persoon over wie de klacht gaat.
  • Neem eventueel iemand mee. Geef dit wel van te voren aan.
  • Als het gesprek niets oplevert, kunt u een klacht indienen bij de directie van de arbodienst. U kunt dan ook vragen om een andere bedrijfsarts of arboprofessional.
  • Als er geen oplossing komt, dan kunt u bij een gecertificeerde arbodienst contact opnemen met de Geschillencommissie Arbodiensten (GA).
  • Geef uw klacht door aan uw werkgever en aan de OR. Als er veel klachten zijn kan de werkgever besluiten het contract op te zeggen. En overstappen naar een andere arbodienst.
  • Is er sprake van zeer ernstige klacht? Dan kunt u deze ook indienen bij het Medisch Tuchtcollege. U kunt daarbij hulp krijgen van Zorgbelangorganisatie.

Niet eens met advies bedrijfsarts? Als u het niet eens bent met het advies van de bedrijfsarts, dan kunt u een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV.

Let op:  Bevindt u zich in een conflict met de werkgever? Dan kan het aanvragen van een deskundigenoordeel het conflict erger maken. Blijf echter toch in gesprek met uw werkgever en bedrijfsarts. Hoe moeilijk dat ook is!