Wat doet een arbodeskundige?

Een werkgever moet zich bij langdurig verzuim laten ondersteunen door deskundigen. In de meeste gevallen gebeurt dit door een arbodienst. Soms is een bedrijfsarts of een arbeidsdeskundige in dienst  bij uw bedrijf.

De ondernemingsraad moet het hier wel mee eens zijn.

De bedrijfsarts is er voor werkgever én werknemer. Anders dan een huisarts of specialist houdt hij zich niet in de eerste plaats bezig met ‘genezen’. Hij kijkt vooral of u met uw klachten nog kunt werken in uw functie. Als dit niet zo is, dan kijkt hij wat er nodig is om u toch weer aan de slag te helpen.

Let op: U moet  meewerken aan een onderzoek door een bedrijfsarts. Het doel van het onderzoek moet de bedrijfsarts wel aan u duidelijk kunnen maken.


Contact met de arbodeskundige? Bekijk de Risico Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E). Daarin moet onder meer staan op welke wijze u toegang heeft tot een arbodeskundige. Zoals een bedrijfsarts, arbeidshygiënist, veiligheidskundige, arbeids- en organisatiedeskundige of preventiemedewerker.

De ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging zijn betrokken geweest bij het opstellen van de RI&E. U kunt bij hen inzage vragen of hoe u de arbodeskundige kunt bereiken. U kunt ook contact opnemen met de afdeling personeelszaken.

Wel of geen arbodienst bij de werkgever? Voor ondersteuning bij arbobeleid en verzuimbeleid kan een werkgever kiezen voor een contract met een arbodienst. Ook kan de werkgever kiezen voor de maatwerkregeling. Hij bepaalt dan zelf hoe en met welke deskundige de preventie en begeleiding van ziekteverzuim wordt geregeld. Er moet in ieder geval een bedrijfsarts worden ingeschakeld bij de probleemanalyse. De ondernemingsraad moet instemmen met de maatwerkregeling.

Niet eens met advies bedrijfsarts? Als u het niet eens bent met het advies van de bedrijfsarts, dan kunt u een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV.  Hier zijn wel kosten verbonden. U kunt een deskundigenoordeel aanvragen over:

  • Kunt u volledig uw werk doen?
  • Heeft u genoeg gedaan aan re-integratie?
  • Heeft uw werkgever genoeg gedaan aan re-integratie?
  • Is het werk wat u doet passend?
  • Kan uw ziekteverzuim worden verminderd binnen 26 weken als uw functie wordt aangepast? Bijvoorbeeld in een andere functie, eventueel met bijscholing?

Let op: Bevindt u zich in een conflict met de werkgever? Dan kan het aanvragen van een deskundigenoordeel het conflict erger maken. Blijf echter toch in gesprek met uw werkgever en bedrijfsarts. Hoe moeilijk dat ook is!