In gesprek met uw werkgever

Gelukkig zijn veel werkgevers blij zijn als u vertelt over wat er door uw gezondheid niet meer goed gaat in uw werk. En wat u nodig hebt om uw werk wel weer goed te kunnen doen. Samen kunt u dan maatregelen nemen die leiden tot een oplossing.

Maar soms is het lastiger om een gesprek te voeren met uw werkgever of direct leidinggevende. U kunt gebruik maken van deze tips in het gesprek:

  • Ga niet ‘in de aanval’ en laat de ander in zijn waarde.
  • Ga niet mee in de emoties van de ander. Het kan tot ruzie leiden.
  • Houd het overleg zakelijk en redelijk.
  • Wees duidelijk waarom u iets vindt.
  • Overleg met de arbodienst of bedrijfsarts.
  • Onderzoek of deskundigen uw mening steunen. Zo ja, geef dit aan tijdens het gesprek.
  • Benoem de meningsverschillen en zoek naar een gezamelijke oplossing.
  • Bedenk van te voren ook zelf oplossingen en bespreek deze. U weet vaak zelf wat voor u een oplossing kan zijn.
  • Sta open voor de mening van de werkgever.
  • Probeer u in te leven in het belang van de werkgever.

Maak gebruik van hulp van deskundigen. Zoek een professional die kennis en ervaring heeft met uw klachten. De bedrijfsarts kan op uw werk vertellen over uw ziektebeeld. En wat dit voor het werk betekent. Natuurlijk alleen als u dat wilt.

Zoek een re-integratiebureau dat kennis en ervaring heeft met uw klachten. Bestrijd mogelijke vooroordelen over uw ziekte of beperking bij uw werkgever.U kunt hen vragen om contact op te nemen met de werkgever.

Vertrouwenspersoon. Als u erg emotioneel wordt tijdens een gesprek is kan het prettiger voor u zijn om het overleg met uw werkgever niet alleen te voeren. Dat kan het geval zijn als de verhouding tussen u en de werkgever niet zo goed is. Vraag dan hulp van een collega, vertrouwenspersoon of deskundige. Bijvoorbeeld iemand van de arbodienst. Of uw partner of goede vriend. Zorg ervoor dat de degene met wie u het gesprek heeft,  vooraf weet dat u iemand meeneemt. Het is niet de bedoeling dat deze vertrouwenspersoon het gesprek overneemt. Hij of zij is er alleen om u te ondersteunen. Maak dat ook duidelijk aan de persoon met wie u het gesprek heeft.