Hoe pakt u het aan?

Er zijn verschillende manieren om problemen aan te pakken. Soms moet u meteen in actie komen, soms is het beter om af te wachten.

Zo moet u bij ziekte actief en aantoonbaar meewerken aan uw re-integratie. Maar ook ervaringsdeskundigen geven aan dat veel van uw herstel afhangt van uw eigen inzet. Wat u doet, verschilt per probleem.

Bedenk daarbij wel dat de overheid steeds meer verantwoordelijkheid bij u neerlegt. Van u wordt dus een actieve rol gevraagd. Komt u er niet uit met wat u moet doen? Stel uw vraag op het forum op www.werkhoezithet.nl.Maak gebruik van deskundigen in uw traject. Zoek een professional die kennis en ervaring heeft met uw klachten. De bedrijfsarts kan op uw werk vertellen over uw ziektebeeld. Natuurlijk alleen als u dat wilt. Zoek een re-integratiebureau dat kennis en ervaring heeft met uw klachten. Bestrijd vooroordelen door deze deskundigen in te zetten.

Niet eens met advies bedrijfsarts? Als u het niet eens bent met het advies van de bedrijfsarts, dan kunt u een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV.

Let op:  Heeft u een conflict met de werkgever? Dan kan het aanvragen van een deskundigenoordeel het conflict erger maken. Blijf echter toch in gesprek met uw werkgever en bedrijfsarts. Hoe moeilijk dat ook is!