Met werkgever en bedrijfsarts

 

Is de bedrijfsarts het met uw werkgever eens dat u weer (passend) werken kunt?

Als beiden vinden dat u weer aan het werk moet, is het beter om weer aan het werk te gaan. Hierdoor laat u zien dat u bereid bent om te werken. Doet u dat niet, dan loopt u het risico van stopzetting van uw loon of, in het ergste geval, ontslag wegens werkweigering.

Als het echt niet gaat kunt u zich weer ziekmelden.

  • Probeer werkgever en bedrijfsarts ervan te overtuigen dat hun advies niet klopt.
  • Vraag ondersteuning van uw behandelaar (huisarts/specialist/ therapeut).
  • Ten slotte kunt u een deskundigenoordeel aanvragen.

Werkhervatting. Als uw werkgever en de bedrijfsarts beiden vinden dat u weer aan de slag kunt, doet u er goed aan om weer aan het werk te gaan. Als het dan echt niet gaat kunt u zich altijd weer ziek melden. Het is namelijk belangrijk dat u aantoont dat u wel bereid bent om uw werk te doen, maar dat uw gezondheidsklachten dat verhinderen.

Deskundigenoordeel. Als u het niet eens bent met het advies van de bedrijfsarts, dan kunt u een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. U kunt om vier redenen een deskundigenoordeel aanvragen. De eerste reden is als de bedrijfsarts vindt dat u wel zou kunnen werken, maar u vindt van niet. De tweede reden is als u vindt dat de werkgever niet voldoende doet om u weer aan het werk te krijgen. De derde reden is als vindt dat het werk dat uw werkgever aanbiedt niet passend is. En de vierde reden als uw als werkgever en werknemer wilt weten of u allebei voldoende doet aan terugkeer naar werk. Een deskundigenoordeel kunt u hier aanvragen.

Let op: Bevindt u zich in een conflict met de werkgever? Dan kan het aanvragen van een deskundigenoordeel het conflict erger maken. Blijf echter toch in gesprek met uw werkgever en bedrijfsarts. Hoe moeilijk dat ook is!