Second opinion bij een andere bedrijfsarts

Bent u het niet eens met het oordeel van de bedrijfsarts over uw ziekte? U heeft dan recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts.

Deze regels gelden:

  • U moet eerst bezwaar maken via mail of een brief tegen het oordeel van de bedrijfsarts.
  • De second opinion voor werknemers is gratis.
  • De werkgever is verplicht hier aan mee te werken.

Verschil met deskundigenoordeel van UWV

De bedrijfsarts die de second opinion uitvoert is niet in dienst van UWV. De arbowet regelt dat u de mogelijkheid heeft om eerst een andere bedrijfsarts om zijn oordeel te vragen. Bent u het dan nog steeds oneens met het oordeel? U kunt dan alsnog een deskundigenoordeel aanvragen bij UWV.