Over re-integratie

Ik heb een meningsverschil met mijn werkgever over verzuim en re-integratie. Wat kan ik het beste doen?

Allereerst is het advies om toch in gesprek te gaan met uw werkgever. Misschien kan iemand bemiddelen (mediator). Daarbij is de mening van de bedrijfsarts erg belangrijk. Er bestaan twee mogelijkheden; de bedrijfsarts is het met u eens of hij is het met de werkgever eens.

Is de bedrijfsarts het met u eens?

  • Vraag de bedrijfsarts contact op te nemen met uw werkgever.
  • Stel een gesprek voor tussen u, uw werkgever en de bedrijfsarts.

Voorbereiding van het gesprek :  Probeer zo duidelijk mogelijk aan te geven waar het volgens u mis gaat in de re-integratie. Is het werk te zwaar, moet u in de praktijk meer doen dan is afgesproken? Blijkt dat u minder kunt dan verwacht? Denk ook vast na over oplossingen en bespreek die in het gesprek.

Is de bedrijfsarts het met de werkgever eens?
Als uw werkgever en de bedrijfsarts beiden vinden dat u weer aan de slag kunt, doet u er goed aan om weer aan het werk te gaan. Als het dan echt niet gaat kunt u zich altijd weer ziek melden. Het is namelijk belangrijk dat u aantoont dat u wel bereid bent om uw werk te doen, maar dat uw gezondheidsklachten dat verhinderen.

Vindt u dat u echt niet kunt werken?  Vraag dan een second opinion aan bij een andere bedrijfsarts. Komt er dan samen nog niet uit, dan kunt u een deskundigenoordeel bij UWV aanvragen.

Arbeidsdeskundige:  Arbodiensten hebben ook arbeidsdeskundigen indienst. Deze deskundigen kunnen u helpen om te bekijken wat er met uw beperkingen nog wel mogelijk is. Informeer naar de mogelijkheden voor een arbeidsdeskundig advies. Een arbeidsdeskundige kan bijvoorbeeld een werkplekonderzoek doen. Hij kan dat doen om te zien of er aanpassingen nodig zijn om uw werk te kunnen doen. Of om te bepalen of er ander passend werk is bij de werkgever.