Tussen uw behandelaar en bedrijfsarts

Vraag

‘Mijn behandelaar (huisarts) en de bedrijfsarts geven verschillende adviezen. Wat moet ik doen?’

Antwoord

Bedrijfsartsen en behandelaars kunnen verschillende adviezen geven. Soms zelfs tegenovergestelde adviezen. Bijvoorbeeld over wel of niet weer aan het werk gaan of werkaanpassingen.

Dat is een verwarrende en onduidelijke situatie. U moet in ieder geval duidelijk maken dat u wel wilt werken, maar dat u zo niet weet wat het beste is voor uw gezondheid.

U kunt beide partijen vragen hun standpunt nog eens uit te leggen. Vraag of ze contact met elkaar opnemen voor afstemming en laat ze gebruikmaken van het communicatieformulier.

Als er onenigheid blijft bestaan, neem dan contact op met uw directe leidinggevende en leg het probleem voor. Misschien bedenkt u samen met uw directe leidinggevende een oplossing. In veel gevallen zal een werkgever echter het oordeel van de bedrijfsarts volgen.

Belangrijk is wel om te weten dat uiteindelijk de bedrijfsarts beslist of u kunt werken, en niet uw behandelaar. Blijft daardoor meningsverschil bestaan dan kunt u een second opinion bij een andere bedrijfsarts vragen. Komt u er dan samen nog niet uit dankunt u bij UWV vragen om een deskundigenoordeel.

Voor bepaalde ziektes, zoals rugklachten en overspannenheid, zijn er richtlijnen ontwikkeld door de NVAB (Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde).


Werkhervatting. Als uw werkgever en de bedrijfsarts beiden vinden dat u weer aan de slag kunt, doet u er goed aan om weer aan het werk te gaan.

Als het dan echt niet gaat kunt u zich altijd weer ziek melden.
Het is namelijk belangrijk dat u aantoont dat u wel bereid bent om uw werk te doen, maar dat uw gezondheidsklachten dat verhinderen.

 

Let op: Heeft u een in conflict met de werkgever? Dan kan het aanvragen van een deskundigenoordeel het conflict erger maken. Blijf echter toch in gesprek met uw werkgever en bedrijfsarts. Hoe moeilijk dat ook is!