Deskundigenoordeel bij UWV

Soms geeft de bedrijfsarts een advies waarmee u het niet eens bent. Een ook met de second opinion van een andere bedrijfsarts komt u er samen niet uit. Of u heeft een verschil van mening met uw werkgever.

Het kan dan bijvoorbeeld gaan om de vraag of:

  • Of u wel of niet ziek/arbeidsongeschikt bent. De bedrijfsarts vindt dat u wel zou kunnen werken, maar u vindt van niet. Of de werkgever wil u ziek gemeld laten. Terwijl u vindt dat u weer volledig aan de slag kunt.
  • Over de re-integratie-inspanningen van de werkgever. Als u vindt dat de werkgever niet voldoende doet om u weer aan het werk te krijgen.
  • Het aangeboden werk passend is.
  • Over de re-integratie-inspanningen van u en uw werkgever samen. Doen u en de werkgever voldoende aan de terugkeer naar werk?

Deskundigenoordeel

In deze gevallen kunt u om een deskundigenoordeel (ook wel second opinion genoemd) vragen bij UWV. Dit kost u € 100,- Een onafhankelijke deskundige, een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige van UWV onderzoekt opnieuw uw situatie. Spreek van tevoren met uw werkgever af wat er met het advies zal gebeuren. Bijvoorbeeld dat u beiden akkoord gaat met het advies van UWV.

Het advies dat UWV geeft antwoord op de vraag, bijvoorbeeld wel/niet ziek. Er wordt geen uitspraak gedaan over het conflict.

Geen meninsgverschil maar wel een deskundigenoordeel.
Als u en uw werkgever willen weten of u voldoende doet aan re-integratie kunt u ook aan het UWV een deskundigenoordeel vragen. Zo weet u beide of u op de goede weg bent of dat er nog iets aangepast moet worden.

Let op:  Het oordeel van UWV is een zwaarwegend advies, maar het is niet bindend. Daarom is het niet mogelijk om bezwaar te maken of in beroep te gaan. De bedrijfsarts en uw werkgever kunnen het naast zich neerleggen. Maar meestal nemen zij dit advies over.

Als het verschil van mening blijft bestaan, kunt u nog naar de kantonrechter. Vraag vooraf juridisch advies. Vooral omdat u de kans loopt uw baan kwijt te raken wegens ‘verstoorde arbeidsverhoudingen’ is het verstandig te weten waar u staat.

Let op: Heeft u een conflict met de werkgever? Of hebt u het idee, dat een conflict op de loer ligt? Dan kan het aanvragen van een deskundigenoordeel de situatie op scherp zetten. Probeer daarom zoveel mogelijk in gesprek te blijven met uw werkgever. En met uw bedrijfsarts. Hoe lastig dat soms ook kan zijn.