Meningsverschil

Soms heeft u een verschil van mening met uw werkgever of bedrijfsarts. Dat is vervelend. U kunt er op verschillende manieren proberen uit te komen.

Een verschil van mening kan gaan over:

U kunt dan gebruik maken van een second opinion bij een andere bedrijfsarts en/of een deskundigenoordeel aanvragen bij UWV.