Uw werkgever stopt uw loon

Uw werkgever kan uw loon als u ziek bent stopzetten. Dat mag als u:

  • niet meewerkt aan controle en begeleiding door de arbodienst of bedrijfsarts,
  • volgens de bedrijfsarts kunt werken maar u dat weigert,
  • zonder reden passend werk niet aanneemt.

Tip: Stopt uw werkgever uw loondoorbetaling? Probeer daar dan altijd eerst met de werkgever over te praten. Vertel waarom u niet kan meewerken. En vertel ook wat wel uw mogelijkheden zijn.

Als u wel weer meewerkt aan terugkeer naar werk, betaalt uw werkgever u  door.

Heeft uw gesprek geen resultaat? En blijft u van mening dat u niet kunt werken? Vraag dan een deskundigenoordeel aan bij het UWV en schakel juridische hulp in. Bijvoorbeeld via uw vakbond, uw rechtsbijstandverzekeraar, het Juridisch Loket of stichting MEE.

Let op: Vraagt u een deskundigenoordeel aan? De werkgever hoeft u dan geen loon bij ziekte door te betalen.  Als u volgens UWV niet kunt werken betaalt de werkgever weer uw loon bij ziekte door.