Ontslag

Een werkgever kan niet zomaar een werknemer ontslaan. De eerste 2 jaar van het ziekteverzuim heeft iedereen recht op ontslagbescherming. Dit vervalt echter in de volgende situaties:

  • in de proeftijd;
  • bij ontslag op staande voet;
  • bij bedrijfssluiting of een ontslag vanwege re-organisatie;
  • als u blijft mee te werken aan uw re-integratie;
  • bij einde van een tijdelijk contract.

Voor een ontslag wegens ziekte heeft de werkgever toestemming nodig van het UWV. U kunt altijd tegen dit voornemen protesteren bij het UWV. U kunt daarbij gebruik maken van hulp van de vakbond of uw rechtsbijstandsverzekeraar.  Geen lid vakbond of niet verzekerd? Onder voorwaarden kunt u hulp krijgen via het Juridisch Loket.


Werkhervatting. Als uw werkgever en de bedrijfsarts beiden vinden dat u weer aan de slag kunt, doet u er goed aan om weer aan het werk te gaan. Als het dan echt niet gaat kunt u zich altijd weer ziek melden.
Het is namelijk belangrijk dat u aantoont dat u wel bereid bent om uw werk te doen, maar dat uw gezondheidsklachten dat verhinderen.

Re-integratie. Vindt u dat er werk is dat u bij uw werkgever kunt doen? Of vindt u dat de werkgever te weinig heeft gedaan voor uw re-integratie? Vermeld dat dan in het re-integratieverslag dat u opstuurt aan het UWV. De gegevens zijn namelijk belangrijk bij het ontslag. Tegen de aanvraag van een ontslagvergunning kunt u bezwaar maken.