De casemanager

Volgens de Wet Verbetering Poortwachter moet er voor u een casemanager beschikbaar zijn. Dat is iemand die de voortgang van de re-integratie in de gaten houdt.

In veel bedrijven is in het verzuimregelement afgesproken wie de casemanager zal zijn. Meestal is het iemand uit uw eigen organisatie. Bijvoorbeeld uw leidinggevende of een medewerker personeelszaken. Het kan ook iemand van de arbodienst zijn.

In principe zou u het zelf ook kunnen doen, als u over de nodige kwaliteiten beschikt en uw ziekte of klachten u niet belemmeren.

Bent u niet tevreden over de casemanager? Bespreek dit dan met uw werkgever. U hoort namelijk samen met uw werkgever een casemanager vast te stellen.