Arbeidsconflict

Een meningsverschil kan een arbeidsconflict worden. Een conflict geeft vaak stress. Het kan leiden tot slapeloosheid en andere gezondheidsklachten. 

Stress is vaak een reden voor ziekmelding. Soms is het verstandig om één of twee weken rust en afstand te nemen. Maar daarmee is het probleem natuurlijk niet opgelost. Een onopgelost arbeidsconflict verstoort de arbeidsrelatie. Dat kan weer reden zijn voor ontslag. Reden genoeg om meningsverschillen zo snel mogelijk uit de weg te ruimen.

 

Tip: Blijf in gesprek met uw werkgever. En bereid gesprekken goed voor. Gebruik hiervoor de formulieren aan de rechterkant. Loopt het conflict hoog op dan is het aan te raden om een mediator (bemiddelaar) in te schakelen. Uw bedrijfsarts kan hierin adviseren.


Niet eens met advies bedrijfsarts? Als u het niet eens bent met het advies van de bedrijfsarts, dan kunt u een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV.

U kunt een deskundigenoordeel aanvragen over:

  • Kunt u volledig uw werk doen?
  • Heeft u genoeg gedaan aan re-integratie?
  • Heeft uw werkgever genoeg gedaan aan re-integratie?
  • Is het werk wat u doet passend?
  • Kan uw ziekteverzuim worden verminderd binnen 26 weken als uw functie wordt aangepast? Bijvoorbeeld in een andere functie, eventueel met bijscholing?

Let op: Bevindt u zich in een conflict met de werkgever? Dan kan het aanvragen van een deskundigenoordeel het conflict erger maken. Blijf echter toch in gesprek met uw werkgever en bedrijfsarts. Hoe moeilijk dat ook is!