Ziekteverzuim- De balans verstoord, en dan?

Gezondheidsproblemen hebben vaak gevolgen voor (betaald) werk. Het zet uw wereld op zijn kop en roept veel vragen op. Iedereen die door ziekte niet meer goed kan werken, krijgt te maken met allerlei instanties en personen. Bijvoorbeeld met de huisarts, de bedrijfsarts, de medisch specialist of de arbeidsdeskundige. En natuurlijk ook met uw direct leidinggevende.

Het betekent onder andere veel gesprekken voeren, een logboek bijhouden en documenten bewaren. De tips in deze Wijzer helpen u om het heft in eigen handen te nemen en te houden.  U kunt zelf bepalen welke tips voor u het meest bruikbaar zijn.

Benut uw mogelijkheden om te werken: Veel mensen denken dat “’ziek-zijn”’ gelijk staat aan “”arbeidsongeschikt-zijn”’. Dat je niet kunt werken als je ziek bent.

Maar vaak ligt het veel minder zwart-wit. Sommige mensen die in bepaalde opzichten “’ziek”’ zijn of een ziekte hebben, kunnen wel degelijk werken. Soms met aanpassingen. Of met een bepaalde opbouw van uren en/of taken.

Wees voorbereid op vragen over wat u nog wél kunt. Als u zelf bedenkt wat u nog zou willen en kunnen, kunt u dat aangeven. Zo heeft u meer kans, dat het gaat zoals u wilt. U krijgt meer grip op uw eigen situatie.


Tip: Zoek contact met andere ervaringsdeskundigen: Zij weten wat u doormaakt. Misschien zijn ze een stapje verder of weten ze oplossingen voor uw problemen. Op internet kunt u vaak anoniem uw verhaal vertellen in een forum waar mensen ervaringen uitwisselen. U kunt hiervoor naar www.werkhoezithet.nl.