Vertrouwenspersoon vakbond

Een vertrouwenspersoon van een vakbond is een speciaal opgeleide vrijwilliger die vakbondsleden bijstaat vanaf 6 weken na de ziekmelding en bij keuringen voor WAO, WIA en Wajong. Een vertrouwenspersoon begeleidt, steunt, informeert en signaleert.