UWV

  • U krijgt tijdens ziekte geen loon van de werkgever, maar ontvangt een Ziektewet-uitkering. In dat geval ontvangt u de uitkering van het UWV. Heeft u geen werkgever meer? Dan begeleidt het UWV u ook tijdens uw ziekte.
  • U het oneens bent met uw werkgever, arbodienst of bedrijfsarts.
    Bijvoorbeeld: u verschilt van mening over of u al dan niet te ziek bent om te werken. Of u verschilt van mening over het werk dat u wordt aangeboden tijdens ziekte of de inspanningen van de werkgever om u te helpen bij uw re-integratie.
    Dan kunt u dat het best eerst met de werkgever en bedrijfsarts bespreken. Komt u er niet uit? Vraag dan een second opinion aan bij een andere bedrijfsarts. Komt u er ook met deze arts niet uit dan kunt u een deskundigenoordeel aanvragen bij UWV.
  • UWV stuurt u na 42 weken ziekte een brief toe. Deze brief wordt de alerteringsbrief genoemd. In deze brief staat dat u bijna een jaar ziek bent. En wat UWV van u en de werkgever verwacht. Uw werkgever zal daarna samen met u de eerstejaarsevaluatie maken.

Bent u 1 jaar en 8 maanden na uw ziekmelding nog niet helemaal teruggekeerd in uw oude functie? Dan kunt u bij het UWV een WIA uitkering aanvragen.