Uw werkgever/leidinggevende

U heeft contact met uw werkgever of leidinggevende als u zich ziek meldt. U bespreekt of uw werk moet worden opgevangen en hoe lang u denkt ziek te blijven.

Blijft u langer ziek? Samen met uw werkgever moet u na 8 weken een plan van aanpak maken. Daarin staat wat u en uw werkgever gaan doen om te zorgen dat u weer aan het werk kunt.

De werkgever moet u begeleiden naar terugkeer naar werk. De bedoeling is om regelmatig gesprekken met elkaar te hebben. Van deze gesprekken maken u en de werkgever een verslag.
Dit verslag kunt u gebruiken als u de WIA aanvraagt. Dit verslag wordt ook het re-integratieverslag genoemd.

Na een jaar maakt u samen met de werkgever de stand van zaken op. Samen met de werkgever bekijkt u dan wat er nog zou moeten gebeuren. En hoe u dat gaat doen. Dit is de eerstejaarsevaluatie.

Als u langer dan 87 weken ziek bent kunt u de WIA-uitkering aanvragen. Van uw werkgever krijgt u zijn verslag. U gebruikt dit verslag en dat van u in het re-integratieverlag. Dit verslag wordt beoordeeld door UWV.

_____________________________________________________________________Tip: Terugkeren naar uw werk is makkelijker als u contact heeft gehouden met uw werk. Het is belangrijk om ook tijdens uw ziekte met uw werk in contact te blijven. Wacht niet af tot uw leidinggevende of collega’s contact opnemen. U kunt ook zelf het initiatief nemen.