U als werknemer

Als u ziek bent heeft u niet alleen rechten, maar ook plichten. Er wordt van u een actieve houding verwacht. U wordt geacht medische hulp te zoeken en actief te werken aan uw herstel. Wat het werk betreft moet u het mogelijke doen om weer aan het werk te gaan. Bijvoorbeeld passend werk accepteren of het weer opbouwen van uren. Ook is het de bedoeling dat u zelf bijhoudt wat u, uw werkgever en de bedrijfsarts of arbodienst doet.

Kortom: er wordt veel van u verwacht. De Wijzer met Welder helpt u bij iedere stap die kan worden gemaakt. Zodat u er voor kunt zorgen dat u zoveel mogelijk de regie houdt bij uw herstel..