De verzuimmanager

De werkgever kan ook iemand inhuren die hem helpt bij het verzuim maar die geen bedrijfsarts is of een arbo-verpleegkundige. Deze persoon wordt vaak de verzuimmanager genoemd.
Hij kan bijvoorbeeld voor uw werkgever een ziekteverzuimreglement (helpen) opstellen. Of in de gaten houden wanneer de werkgever iets moet ondernemen bij uw ziekte. Zoals bijvoorbeeld dat hij u in de 42ste week ziek meldt bij het UWV. Ook kan hij de werkgever adviseren over hoe hij met een zieke werknemer om kan gaan.

Een verzuimmanager bekijkt ook vaak wat de reden is van uw verzuim. Samen met u en de werkgever gaat hij kijken wat er nodig is om weer aan het werk te komen. De verzuimmanager is geen bedrijfsarts en kan geen oordeel geven of u wel of niet kunt werken vanwege uw klachten. Daar is de bedrijfsarts voor. Maar de verzuimmanager kan wel kijken wat de oorzaak is van de ziekte en kijken wat daar aan valt te doen. De verzuimmanager kan besluiten dat het verstandig is om een bedrijfsarts in te schakelen.

De verzuimmanager kan in de hele ziekteperiode deze rol blijven spelen.