De casemanager

Een casemanager moet ervoor zorgen dat de activiteiten die u samen met uw werkgever heeft bedacht in het plan van aanpak ook worden uitgevoerd. Hij zorgt ervoor dat er op tijd gesprekken zijn tussen u, uw werkgever en de arbodienst of bedrijfsarts. De casemanager kan u ook helpen uw wensen, doelen, problemen en oplossingen op een rijtje te zetten. Samen met uw werkgever spreekt u af wie uw casemanager wordt.

De keuze van een casemanager is belangrijk. Vraag daarom of u kunt kiezen uit meerdere personen. Meestal is uw direct leidinggevende uw casemanager. Dat is logisch als het om terugkeer naar uw eigen werk gaat. Soms gaat het om re-integratie naar een andere functie, of zelfs naar een ander bedrijf. Dan is een casemanager met een bredere kijk beter. Bijvoorbeeld een arbeidsdeskundige of een deskundige van de personeelsafdeling.