De bedrijfsarts

De bedrijfsarts beoordeelt of u met uw ziekte weer aan het werk kunt. Hij kijkt naar het werk dat u kunt doen. En de eventuele aanpassingen op het werk die daarvoor nodig zijn. De bedrijfsarts geeft hierover een advies aan de werkgever.

Meestal werkt de bedrijfsarts bij een arbodienst, maar dat hoeft niet. Soms heeft de werkgever zelf een bedrijfsarts in dienst. Of regelt hij er één die niet voor een arbodienst werkt. Of hij regelt een zelfstandige bedrijfsarts.
U heeft een gesprek met de bedrijfsarts. Die beoordeelt of u kunt werken. In het gesprek zal hij vragen stellen over uw ziekte. Vertel belangrijke gegevens over uw ziekte aan uw bedrijfsarts. U hoeft niet alles te vertellen. Maar het is wel belangrijk dat de bedrijfsarts een goed beeld krijgt van uw beperkingen.

De bedrijfsarts heeft een medisch beroepsgeheim. Dat betekent dat hij geen informatie over uw ziekte aan uw werkgever mag geven. Dat mag alleen als u daar toestemming voor heeft gegeven. U hoeft dus niet bang te zijn dat de bedrijfsarts uw medische gegevens aan uw werkgever doorgeeft.

De bedrijfsarts kan u voor een diagnose of behandeling doorverwijzen naar een andere arts of behandelaar. Bijvoorbeeld naar de huisarts, een medisch specialist, fysiotherapeut, psycholoog, of een andere hulpverleners. De bedrijfsarts kan dit alleen doen als hij dit eerst met u bespreekt.
Graag geven wij u nog deze tips mee:
Tip 1: Wilt u per se niet dat uw werkgever bepaalde persoonlijke zaken, zoals problemen thuis, te weten komt? Zeg dit dan tijdens het spreekuur tegen de bedrijfsarts.
Soms zal de bedrijfsarts vragen of hij gegevens mag opvragen bij uw huisarts of specialist. Bijvoorbeeld om te weten hoe erg uw klachten zijn. De bedrijfsarts mag dat alleen als u dat goed vindt. U moet schriftelijk toestemming geven. Meestal vult de bedrijfsarts een formulier in. Hij vraagt u dit te ondertekenen. De bedrijfsarts moet op het formulier zetten welke informatie hij wil hebben en waarvoor.
Tip 2: Wil de bedrijfsarts graag met uw huisarts of specialist spreken? Het is belangrijk dat het voor u duidelijk is wat de bedrijfsarts wil vragen. Let daarom goed op hoe de bedrijfsarts dit op het formulier zet. Neem de tijd om het goed te lezen. Is het voor u niet duidelijk? Vraag dan om uitleg.
Tip 3: Misschien wilt u wel liever door uw eigen huisarts doorverwezen worden? Dat kan. U kunt gerust tegen de bedrijfsarts zeggen dat u niet wilt dat hij u doorverwijst.De bedrijfsarts geeft na het gesprek met u een advies aan de werkgever. De bedrijfsarts mag niet aan uw werkgever vertellen welke ziekte u heeft. De bedrijfsarts mag wel aan uw werkgever vertellen:

  • of hij vindt dat u kunt werken
  • wanneer hij verwacht dat u weer aan het werk kunt
  • of er iets is wat u niet zo goed kunt als u weer aan het werk gaat
  • of er misschien aanpassingen op uw werk nodig zijn

Op basis van het advies van de bedrijfsarts besluit de werkgever of u recht heeft op loon bij ziekte. En of u weer moet gaan werken.