De arbodienst

Meestal krijgt u met een arbodienst te maken als u ziek wordt. De arbodienst ondersteunt de werkgever bij de controle en begeleiding bij ziekte.

Uw werkgever is niet verplicht om met een arbodienst samen te werken. Hij kan er ook voor kiezen om zelf een aantal deskundigen in dienst te nemen of in te huren. De werkgever moet bij ziekte op zijn minst een bedrijfsarts inschakelen.

Tip: Vraag binnen uw eigen bedrijf na of er afspraken zijn met een Arbodienst en waar u met vragen terecht kunt.

Een Arbo-dienst geeft advies aan de werkgever én de werknemer. Bijvoorbeeld over wat u en uw werkgever kunnen doen om:

  • ziekte te voorkomen
  • ervoor te zorgen dat u bij ziekte weer aan het werk kunt
  • De arbodienst heeft verschillende deskundigen in dienst. Zij begeleiden u bij uw ziekte en de terugkeer naar werk.

Nadat uw werkgever uw ziekmelding heeft doorgegeven, neemt de arbodienst contact met u op. Hoe dat gebeurt, hangt af van het contract dat de werkgever met de arbodienst heeft. U kunt bijvoorbeeld gebeld worden door de arbo-verpleegkundige of verzuimmanager.

Meestal krijgt u na enkele weken van ziekte een gesprek met een bedrijfsarts. Deze arts beoordeelt of u uw werk inderdaad niet kunt doen. En of er werk is dat u nog wel kunt doen. Het kan zijn dat er in uw situatie ook een arbeidsdeskundige of een bedrijfsmaatschappelijk werker van de Arbo-dienst wordt ingezet. Ook zij helpen u bij uw terugkeer naar werk.