De arbeidsdeskundige

De arbeidsdeskundige heeft een goede kijk op welk werk u zou kunnen doen. Hij houdt daarbij rekening met uw mogelijkheden en beperkingen.

Een arbeidsdeskundige wordt vaak ingezet bij een werkplekonderzoek. In dit onderzoek bekijkt de arbeidsdeskundige of u eigen werk nog kunt doen. Of dat u passend werk zou kunnen doen. Ook kan de arbeidsdeskundige bekijken of het werk dat u nog kunt doen ook mogelijk is bij uw werkgever. Of dat u alleen maar kunt re-integreren bij een andere werkgever.

Vaak wordt het werkplekonderzoek gedaan in de eerstejaarsevaluatie.