Wie doet wat

Als u ziek bent of zich ziek meldt kunt u met verschillende personen en instanties te maken krijgen. Hieronder vindt u een overzicht van deze personen of instanties.

U als werknemer

Uw werkgever en/of leidinggevende

De arbodienst

De bedrijfsarts 

De casemanager 

De verzuimmanager

De arbeidsdeskundige

Het re-integratiebedrijf

Het UWV 

Vertrouwenspersoon vakbond

Het re-integratiebedrijf