Ik heb geen uitkering

 U heeft geen uitkering maar u wilt wel werk. In dat geval is de gemeente de organisatie waar u zich kunt melden. Vaak gaat dat via het Werkplein. Iedere gemeente heeft een re-integratieverordening. Daarin staat precies wat de gemeente doet om u aan het werk te helpen.

De gemeente kan verschillende dingen bieden. Wat dat precies voor u betekent kunt u nalezen in de re-integratieverordening. Per gemeente verschilt het aanbod.

Komt u er niet uit? Vraag dan hulp bij de Sociaal Raadsman in uw gemeente. In de gids van de gemeente vindt u de adressen.

Wat kunt u zelf doen?

Alleen maar solliciteren via advertenties in de krant of op vacaturesites is vaak niet voldoende. Daarnaast is het ook belangrijk dat u uw blik verruimt. Immers, u bezit vaardigheden en kwaliteiten die u ook in andere sectoren kunt gebruiken.

Persoonlijk Onderzoek
Via het persoonlijk onderzoek krijgt u inzicht in wie u bent, wat u wilt, wat u kunt en wat u zoekt. Voer het persoonlijk onderzoek uit en krijg helder waar uw kansen liggen.

Netwerken
Steeds vaker vinden mensen een baan via hun netwerk. U kunt ook leren netwerken. Hoe u dat doet leest u hier.