Wat zijn de regels bij aanstellingskeuringen?


Soms staat in een advertentie dat een medische keuring onderdeel is van de sollicitatieprocedure. Bij deze keuring kijkt een arts of u met uw gezondheid het werk kunt doen. Niet voor elke baan is een medische keuring toegestaan. Hier leest u wanneer dat wel mag en hoe deze keuring gaat.

Wanneer is een medische keuring toegestaan?
U mag alleen gekeurd worden voor banen waarbij sprake is van bijzondere medische eisen. U moet uw werk kunnen doen zonder gevaar voor de gezondheid en veiligheid van uzelf en anderen. Een brandweerman moet bijvoorbeeld een goede lichamelijke conditie hebben. Voor de meeste banen bestaan geen bijzonder medische eisen. Zoals kantoorbanen. Wil de werkgever een medische keuring? Dan moet hij voldoen aan een aantal regels.

Let op: een assessment of een psychologische test is geen medische keuring!

Meer informatie
Dit filmpje gaat in op het begrip ‘aanstellingskeuring’ en laat zien welke rechten u als sollicitant heeft.