Mag ik gekeurd worden?

Helaas bestaat er geen lijst met alle beroepen waarvoor een medische keuring is toegestaan. Voor sommige beroepen is keuring in een wet geregeld. Bijvoorbeeld voor taxi- en buschauffeurs, scheepsbemanning, piloten, stewardessen, militairen en politie- en brandweermannen.

Voor beroepen waarvoor niet in een wet is geregeld dat een medische keuring mag, geldt dat het alleen is toegestaan als:

 • er bepaalde bijzondere medische eisen zijn waaraan u moet voldoen om het werk te kunnen doen zonder gevaar voor de gezondheid en veiligheid van uzelf en anderen.
 • dit gevaar niet kan worden verminderd met gangbare maatregelen.

Checklist
Geef een antwoord op de volgende vragen. Als 1 van de antwoorden op deze vragen ‘nee’ is, kunt u contact opnemen met de arbodienst of bedrijfsarts die de keuring uitvoert. Geef uw bezwaren aan. De bedrijfsarts kan besluiten om de medische keuring niet uit te voeren.

 • Stond er in de vacature al dat er een medische keuring zou zijn?
 • Heeft u op tijd informatie gehad over het doel en de inhoud van de keuring?
 • Begrijpt u de bijzondere medische eisen en waarom die nodig zijn om het werk te kunnen doen?
 • Heeft de werkgever u verteld over de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen?
 • Vindt de keuring aan het eind van de sollicitatieprocedure plaats?
 • Wordt de keuring uitgevoerd door een bedrijfsarts?
 • Zijn de vragen en onderzoeken die u krijgt relevant om te beoordelen of u het werk kunt doen?
 • Heeft de arts u in de gelegenheid gesteld om als eerste kennis te nemen van de uitslag?
 • Heeft de arts alleen de uitslag van de keuring aan de werkgever doorgegeven? Dus alleen of u geschikt, geschikt onder voorwaarden of ongeschikt bent, en niet waarom.

Gaat de keuring toch door? Dan kunt u een klacht indienen bij deze arbodienst of bedrijfsarts. Bent u het niet eens met de behandeling van uw klacht? U kunt dan contact opnemen met de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen.