De aanstellingskeuring in de praktijk

Hoe bereidt u zich voor?
Lees de informatie over de keuring goed door. Heeft u een ziekte of handicap? Verzamel daarover dan positieve informatie. Vraag hulp van uw huisarts of specialist, uw patiëntenorganisatie of zoek op internet. Neem die informatie mee om aan de keuringsarts te geven. Ga uit van uw sterke kanten en van wat u wél kunt. Controleer of de werkgever zich houdt aan de regels die gelden bij een medische keuring.

Uitslag van de keuring
U heeft het recht als eerste de uitslag van de keuring te krijgen. Er zijn drie mogelijke uitkomsten van de keuring:

  • Geschikt. Er zijn geen medische bezwaren, u kunt het werk doen.
  • Geschikt onder bepaalde voorwaarden. Er zijn geen medische bezwaren als er een aantal maatregelen wordt getroffen.
  • Ongeschikt. U bent niet medisch geschikt bevonden om het werk te doen.

Wat gebeurt er als u ongeschikt blijkt voor het werk?
Wordt u ongeschikt verklaard? Dan heeft de werkgever het recht u niet aan te nemen. Bij afkeuring raadt de arts vaak aan dat u zich terugtrekt uit de procedure. Dan krijgt de werkgever de uitslag van de keuring niet te horen. Wilt u niet dat de uitslag naar de werkgever gaat? Dan moet u dat de arbodienst binnen 1 week laten weten. Het is mogelijk dat de werkgever u toch in dienst neemt. De werkgever is niet gebonden aan de uitslag van de keuring. Probeer dit aan te kaarten bij de werkgever.

Oneens met de uitslag
Bent u het niet eens met de uitslag? Vraag dan eerst de arts om uitleg. Bent u het niet eens met de uitleg? Dan kunt u vragen om een herkeuring door een andere arts. Eventueel kunt u zelfs vragen om een herkeuring door een arts van een andere arbodienst. Het is mogelijk dat u een deel van de kosten van de herkeuring moet betalen. De uitslag van de herkeuring is bindend.

Twijfel of een keuring mag? Bekijk de checklist `Mag ik gekeurd worden?’