Weigering betermelding

Ik ben al een tijd weer volledig aan het werk op arbeidstherapeutische basis. Mijn werkgever meldt mij maar niet beter, maar dat wil ik wel. Wat kan ik doen en waar moet ik op letten?

 

Als u op arbeidstherapeutische basis aan de slag bent, zijn daar afspraken over gemaakt. Als het goed is, staat het in het plan van aanpak. Staan er evaluatiemomenten of vervolgafspraken in? Met de bedrijfsarts of uw werkgever? Dan kunt u hen wijzen op de gemaakte afspraken.

Is er geen plan van aanpak? Of zijn er geen duidelijke afspraken gemaakt? Dan kunt u de bedrijfsarts vragen om u beter te verklaren. Ga met dat advies naar uw direct ledinggevende en vraag hem om u beter te melden. U kunt zeggen dat doordat u weer volledig werkt, u het idee  hebt dat u weer helemaal beter bent.

De bedrijfsarts en uw werkgever kunnen dan toch van mening zijn dat u, vanwege uw medische beperkingen, niet voor de volle 100% presteert. Er bestaat dan een verschil van mening.

  • Bespreek dit met uw werkgever en de bedrijfsarts.
  • Als zowel de bedrijfsarts als uw werkgever bij hun mening blijven, kunt u een deskundigenoordeel aanvragen bij UWV.