Tijdens of na reorganisatie

Het is mogelijk dat er een reorganisatie is geweest tijdens uw ziekteperiode. Sommige functies bestaan niet meer of zijn naar het buitenland verplaatst. Managers zijn overgeplaatst naar een andere vestiging. Voor oudere werknemers is er een afvloeiingsregeling getroffen.

Er zijn nieuwe functies gecreëerd en iedereen moet opnieuw solliciteren. Als u dit aantreft na uw ziekteperiode, lijkt het net alsof u een nieuw bedrijf binnenstapt.

Het kan zijn dat uw functie helemaal niet meer bestaat. Maar u bent wel klaar om weer te re-integren.

Wat kunt u doen?

  • Onderzoek uw mogelijkheden binnen het bedrijf.
  • Probeer 1 vast contactpersoon te houden binnen de organisatie
  • Bespreek het plan van aanpak met de bedrijfsarts
  • Vraag om een arbeidsdeskundig onderzoek door een arbeidsdeskundige : wat kunt u doen deze nieuwe situatie wat past bij uw gezondheid. En wat kunt u beter laten met oog op uw verdere carriere? 
  • Ga na wat er in het sociaal plan staat over uw situatie. Soms zijn er speciale regels voor mensen die ziek zijn tijdens re-organisatie.

Bij slechte verhoudingen of ontslag, komen er arbeidsrechtelijke zaken aan de orde. Laat u daarover informeren of bijstaan door een deskundige, bijvoorbeeld iemand van de vakbond of uw rechtsbijstandsverzekeraar.