Terug naar uw oude werk

Twijfelt u of het verstandig is om terug te keren naar dezelfde functie?

 • Zorg voor duidelijkheid over uw kwaliteiten, voorkeuren, behoeften en mogelijkheden.
 • Bespreek uw twijfel met de bedrijfsarts. Twijfelen uw bedrijfsarts en werkgever ook over uw terugkeer naar dezelfde functie?
 • Vraag dan om een arbeidsdeskundig advies.
 • Zorg dat de plannen en de afspraken worden vastgelegd. En dat ze worden opgenomen in het plan van aanpak en in het re-integratiedossier.

Het kan ook zijn dat uw bedrijfsarts en uw werkgever niet twijfelen over uw terugkeer naar dezelfde functie, maar u wel.

 • Vraag of u uw werk een tijdje mag uitproberen. Bijvoorbeeld in de vorm van gedeeltelijke werkhervatting op arbeidstherapeutische basis.
 • Maak duidelijke afspraken met de bedrijfsarts én met uw directe leidinggevende over:
  • hoeveel uur u gaat werken,
  • in welke stappen u dat gaat uitbreiden
  • en binnen welke tijd u dit gaat proberen.

Investeer in een goede verhouding met uw leidinggevende en collega’s. Houd zoveel u kunt contact met mensen op uw werk. Ga naar teamoverleggen als dat kan of probeer een keer langs te gaan om koffie te drinken. Bel en e-mail met uw collega’s. Zo houdt u contact met het werk en blijftt u op de hoogte van wat er in uw bedrijf speelt.

Andere mogelijkheden. Een loopbaanadvies betekent niet dat u meteen een andere werkgever moet zoeken. Grotere bedrijven hebben verschillende functies. Misschien kunt u een andere functie uitoefenen of kunt u daarvoor worden opgeleid.

Passend werk kan ook tijdelijk zijn. Soms kan het helpen om te re-integreren op een andere afdeling of in een andere functie. Het gaat hier om tijdelijk passend werk. Maak wel goede afspraken met uw werkgever: wie is uw aanspreekpunt en op welke momenten plannen we een evaluatie? Als het uw doel is om terug te keren in uw oude functie, is het verstandig dit schriftelijk vast te leggen.

Arbeidsdeskundig advies. Een arbeidsdeskundige kan een analyse maken over de mogelijkheden van werk in combinatie met uw belastbaarheid. De bedrijfsarts kan u doorverwijzen naar een arbeidsdeskundige. Als deze mogelijkheid in het contract van de arbodienst met de werkgever staat.