Probleemanalyse

U bent al een aantal weken ziek gemeld en heeft contact met een bedrijfsarts of iemand anders van
de arbodienst. Uw verzuim dreigt langdurig te worden.

De bedrijfsarts moet dan een verslag maken met daarin de aard van uw ziekte en wat u als gevolg van uw ziekte wel en niet kunt. Dit is de probleemanalyse.

U wordt speciaal uitgenodigd voor het spreekuur van de bedrijfsarts voor het maken van de probleemanalyse.

Op basis van de probleemanalyse zal er een advies gegeven worden aan de werkgever. De probleemanalyse moet worden opgemaakt binnen 6 weken nadat u bent uitgevallen.

Kunt u nog niet werken?

Dan kan in de probleemanalyse worden opgenomen dat er nog geen duurzaam benutbare mogelijkheden zijn.

Dit advies zal de werkgever gebruiken om het Plan van Aanpak te maken. Dit is het stappenplan waarin u en uw werkgever afspraken maken om terug te keren naar werk. Er wordt ook naar gekeken als u niet hersteld en uiteindelijk een WIA-uitkering moet aanvragen. Het is dus een belangrijk document.