Plan van aanpak

Binnen een maand na ziekmelding is het gebruikelijk dat u  een gesprek met de bedrijfsarts hebt. Onderwerp van gesprek zijn de oorzaken van uw klachten. Maar ook ideeën over uw terugkeer.

Uiterlijk acht weken na uw ziekmelding moeten u en uw werkgever samen een plan van aanpak hebben gemaakt. Dit plan van aanpak gaat over uw terugkeer naar werk (=re-integratie). Dat is wettelijk verplicht. In het plan van aanpak komt bijvoorbeeld te staan wanneer u weer meer uren gaat werken. Of dat u voorlopig andere taken gaat uitvoeren.

Als u op arbeidstherapeutische basis werkt, worden daar vaak afspraken over gemaakt. Arbeidstherapeutisch werken betekent dat u werkt maar nog wel ziek gemeld blijft. De afspraken kunt u vinden in het plan van aanpak en het re-integratiedossier. Het re-integratiedossier wordt door de werkgever gemaakt. In het plan van aanpak staan ook afspraken over vervolgoverleg met de bedrijfsarts en de werkgever. Iedereen moet zich aan die afspraken houden.

Vindt u dat u te weinig invloed hebt op het plan van aanpak?

  • Bedenk hoe u weer aan de slag kunt gaan. Bijvoorbeeld door gedeelten van uw werk te doen. Of het werktempo te verlagen. Of andere werkzaamheden binnen het bedrijf te doen.
  • Schrijf vervolgens zelf een voorstel voor het plan van aanpak.
  • Kijk of u het voorstel samen met uw leidinggevende tot een definitief plan kunt maken
  • Overleg met de bedrijfsarts als u het niet eens bent met uw werkgever over het plan van aanpak.

Geen plan van aanpak als u nog lang niet kunt werken
Vindt de bedrijfsarts dat u voorlopig nog niet kunt werken? Dan hoeven u en uw werkgever nog geen plan van aanpak op te stellen. Verbetert de situatie en kunt u daardoor weer bepaald werk doen? Dan moeten u en uw werkgever alsnog een plan van aanpak maken.


Casemanager. In de praktijk wordt de casemanager meestal door de werkgever vastgesteld. In veel gevallen is dat een leidinggevende of iemand van de afdeling personeelszaken. Mocht dat een probleem voor u zijn, dan kunt u verzoeken om een andere casemanager.

Houd een logboek bij. In een logboek maakt u verslagen van alle gebeurtenissen en gesprekken. Zo heeft u een overzicht van al uw re-integratieactiviteiten. Een logboek helpt u ook als er problemen komen. Achteraf is het lastig om terug te halen wanneer u waar bent geweest en wat er is besproken.

Bedenk waar u over drie maanden wilt staan. Dit kan u helpen erachter te komen wat u op dit moment nodig hebt.

Zo spoedig mogelijk uw werkzaamheden oppakken. Hoe langer u thuis blijft, des te moeilijker het wordt om uw werk weer te op te pakken. Iedere langdurig zieke zal dit bevestigen. Probeer daarom zo spoedig mogelijk uw werkzaamheden voor een deel weer op te pakken.