Onbegrip en irritatie

Een leidinggevende moet tijdens ziekte en verzuim voor vervanging zorgen. Collega’s moeten het werk overnemen. Dat kan irritatie oproepen. Wanneer een werknemer na ziekte weer aan het werk gaat, wil dat nog niet zeggen dat hij helemaal de oude is.

Beperkingen of geregeld een terugval zorgen ervoor dat iemand minder aan kan, minder werkt of korte tijd thuis blijft. Irritatie en onbegrip kunnen ook ontstaan door een gebrek aan kennis over de ziekte of situatie.

Herkent u dit?

  • Het scheelt als u begrip op kunt brengen voor de irritatie.
  • U kunt uw directe leidinggevende en collega’s over uw ziekte of beperkingen vertellen. Hoeveel u wilt vertellen is aan u. U zou bijvoorbeeld informatie van uw patiëntenvereniging kunnen geven.
  • Probeer de balans te vinden tussen vertellen over uw ziekte en andere gespreksonderwerpen.
  • U kunt uw bedrijfsarts vragen om uw werkgever over uw ziekte te vertellen. De bedrijfsarts kan uw directe leidinggevende ook uitleggen waarom u zelf moeite hebt om het uit te leggen. Maak een duidelijke afspraak over wat de bedrijfsarts wel en niet gaat zeggen.

Werken als afleiding: Met name als u langdurig ziek bent, bepaalt uw ziekte uw hele leven. Uw gesprekken met andere vrienden en collega’s gaan soms alleen over uw ziekte. Probeer op uw werk ook te richten op andere gespreksonderwerpen en collega’s die niet ziek zijn.