Klacht re-integratiebedrijf

Geef uw klacht, onvrede of zorgen door aan het re-integratiebedrijf en aan uw werkgever. U kunt overwegen ook een melding te doen naar de OR. Deze gaan weliswaar niet voor individuele gevallen maar kunnen wel vragen stellen bij hoe re-integratiebedrijven worden ingehuurd. Vraag eventueel uw werkgever over te stappen naar een ander re-integratiebedrijf.

Levert een gesprek niet voldoende op? Vraag dan naar het klachtenreglement van het re-integratiebedrijf.

Vaak zult u een brief aan de directie moeten sturen. Dat kunt u natuurlijk ook doen, als het re-integratiebedrijf geen klachtenreglement heeft.

Re-integratiebedrijven met het Blik op Werk keurmerk moeten een klachtenregeling hebben. En in de klachtenregeling staat ook wat u kunt doen als u er samen met het re-integratiebureau niet uitkomt.

Tip: Stuur belangrijke brieven aangetekend en maak een kopie voor uw eigen dossier.