Doelen stellen

Het plan van aanpak kan alleen maar geschreven worden als er duidelijke doelen zijn. Een plan zonder doelen bestaat niet. En vage doelen, daar heeft u en werkgever niets aan. SMART is een handig hulpmiddel voor het opstellen van duidelijke doelen.

Beschrijf uw doelen:

  • S: Specifiek en concreet
  • M: Meetbaar
  • A: Acceptabel
  • R: Realistisch
  • T: Tijdspad aangeven

Een voorbeeld van een SMART-doel is: ‘over acht weken zes uren per dag achter de balie staan’.