2e spoor

Soms kunt u niet meer in uw oude functie werken. En er is ook geen passend werk voor u. Dan moet uw werkgever zorgen dat u ergens anders aan het werk kunt. Dit wordt ook wel re-integratie 2e spoor genoemd.


Meestal sluit de werkgever een contract af met een re-integratiebedrijf. Geef tijdens de bespreking van het plan van aanpak aan met welk soort re-integratiebedrijf u graag aan de slag wilt. Er zijn re-integratiebedrijven die gespecialiseerd zijn in bepaalde ziekten en beperkingen.

U kunt zelf ook op zoek naar een geschikt re-integratiebedrijf. U kunt dan met uw werkgever bespreken waarom u graag door dit bedrijf wordt begeleid.
Hier leest u meer over wat u zelf kunt doen om ander werk te vinden.  

Is het u gelukt om werk bij een andere werkgever te vinden? Dan moeten de oude en de nieuwe werkgever gezamenlijk en met u afspreken hoe één en ander verder wordt geregeld. Hierover is wettelijk niets geregeld.

Tip:  Maak duidelijke afspraken. Is het de bedoeling dat u na verloop van tijd terug gaat naar uw oude werkgever? Of gaat u definitief weg? Is dat laatste het geval? Spreek dan een geleidelijke overgang af. Ga wel aan het werk bij de nieuwe werkgever, maar blijf nog in dienst van de oude. Kunt u uw nieuwe baan niet volhouden? Dan kunt u terugvallen op uw rechten bij uw oude werkgever. Zoals uw recht op een (vast) dienstverband. En recht op hulp bij het zoeken naar ander werk.

Tijdelijk of geleidelijk bij een andere werkgever? Bij een detachering blijft u in dienst van uw oude werkgever.