Uw verantwoordelijkheid

Tegenwoordig wordt er nogal wat zelfredzaamheid van iedere burger gevraagd. Men vindt dat u uw eigen verantwoordelijkheid moet nemen. Dus ook als het  om uw gezondheid en behoud van werk gaat.

Uitgangspunt is dat u er alles aan doet om aan het werk te blijven. Of dat u, als u ziek bent, er alles aan doet om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. Blijf daarom steeds kijken naar wat  u nodig hebt om gezond te blijven.

Hebt u te maken met ongezonde werkomstandigheden? Beschrijf het probleem en bedenk alvast oplossingen. Onderzoek of collega’s het met u eens zijn. Zo ja, probeer er samen wat aan te doen:

  • Bespreek de problemen en oplossingen met uw leidinggevende.
  • Maak een afspraak met een deskundige van de arbodienst.
  • Vraag om een werkplekonderzoek.
  • Leg het probleem voor aan de vertrouwenspersoon, Personeelsvertegenwoordiging (PVT) of OR.

Hebt u te maken met prive-omstandigheden die van invloed zijn op uw werk? 
Lees hier dan meer.

Toegang tot de arbodeskundige? Bekijk de Risico Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E). Daarin moet onder meer staan hoe u contact op kunt nemen met een arbodeskundige. U kunt daarbij denken aan de bedrijfsarts, arbeidshygiënist, veiligheidskundige, arbeids- en organisatiedeskundige of preventiemedewerker. De ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging zijn betrokken geweest bij het opstellen van de RI&E. Meer informatie is te vinden op Steunpunt RI&E.