Persoonlijke omstandigheden en werk

Privé-omstandigheden zoals geboorte, verhuizing, ziekte, overlijden, slechte financiële situatie of relatieproblemen zijn behoorlijk ingrijpend. Ze kunnen mensen uit balans brengen. Als dit u overkomt, is het belangrijk dat u dit bespreekbaar maakt op uw werk. Dan kan uw leidinggevende daar rekening mee kan houden.

Maar privé-omstandigheden kunnen niet altijd op of via uw werk worden opgevangen. In beginsel heeft iedereen de plicht om zijn werk te doen en zijn problemen in de privé-sfeer op te lossen.Kunt u door privé-omstandigheden uw werk niet goed doen?

  • Onderzoek waar u behoefte aan hebt. Bijvoorbeeld: vakantiedagen opnemen, tijdelijk korter werken of andere werkzaamheden doen.
  • Praat hierover met uw leidinggvende en maak samen afspraken.
  • Zoek hulp bij familie, vrienden, huisarts of bedrijfsmaatschappelijk werk.
  • Maak gebruik van bijzonder verlof. Raadpleeg CAO, personeelszaken of vakbond.
  • Zoek naar een organisatie met ervaringsdeskundige kennis voor voorlichting en advies.

Zoek contact met lotgenoten: Overleg met andere ervaringsdeskundigen.  Op internet kunt u vaak anoniem uw verhaal vertellen in een forum waar mensen ervaringen uitwisselen. Bijvoorbeeld op www.werkhoezithet.nl

Werknemers en verlofregelingen: Op de website van de rijksoverheid vindt u veel informatie over de werknemer en verlofregelingen op het onderdeel ‘recht op verlof’.