Arbodienstverlening

Arbo staat voor arbeidsomstandigheden. Een werkgever dient zich bij het opstellen en uitvoeren van een goed arbeidsomstandighedenbeleid en ziekteverzuimbeleid te laten ondersteunen door een arbodienst.

Een werkgever kan kiezen voor een contract met een arbodienst of voor een eigen regeling (maatwerk). De werkgever kan dan een zelfstandige bedrijfsarts of arbeidsdeskundige inschakelen.

Met goed meubilair en een aanvaardbare werkdruk kan bijvoorbeeld RSI worden voorkomen. Zo nodig zal de arbodienst de werkgever wijzen op slechte omstandigheden. Dat kan gaan om persoonlijke en/of algemene werkomstandigheden.

Hebt u te maken met ongezonde werkomstandigheden?

  • Beschrijf het probleem en bedenk alvast oplossingen.
  • Onderzoek of collega’s het met u eens zijn. Zo ja, probeer er samen wat aan te doen.
  • Bespreek de problemen en oplossingen met uw directe baas.
  • Maak een afspraak met een deskundige van de arbodienst.
  • Vraag om een werkplekonderzoek.
  • Leg het probleem voor aan de vertrouwenspersoon, preventiemedewerker, Personeels-vertegenwoordiging (PVT) of OR.


Bent u werkzaam als ZZP-er, freelancer, zelfstandig ondernemer?
 Ook dan heeft u te maken met wetgeving over arbeidsomstandigheden. Op de website arboportaal.nl vindt u meer informatie over wat voor u als zelfstandige geldt.Veel werkgevers hebben contracten afgesloten met een arbodienst. U kunt voordat u ziek wordt een afspraak maken met een deskundige van de arbodienst. Hier kunt u uw zorg of klacht bespreken. Hoe het precies zit met arbdodienst en maatwerk kunt u lezen op arboportaal.nl.