Doe de Werkscan!

Van u als werknemer wordt steeds meer verwacht dat u zelf nadenkt over hoe u uw werk zo gezond mogelijk kan blijven doen. Dan is het goed om te weten dat de Werkscan daarbij kan helpen.

Werkvermogen in beeld

Met de Werkscan brengt u uw werkvermogen in beeld. Uw werkvermogen is de mate waarin u lichamelijk en geestelijk in staat bent uw werk te kunnen doen.  U brengt ook signalen in beeld die een risico vormen voor uw werkvermogen:

  • de balans tussen werk en belastbaarheid (wat moet u doen en wat kunt u doen)
  • uw gezondheid
  • kennis en vaardigheden
  • loopbaanontwikkeling
  • balans tussen werk en privé

Doe de Werkscan!

De werkscan kunt u bestellen in de webwinkel van Blik op Werk en kost €35,-. Wilt u een gesprek met een werkscandeskundige? Dan zijn hier ook kosten aan verbonden. Vraag uw werkgever of hij voor u deze kosten kan betalen.