Disclaimer

Deze site is samengesteld op basis van ervaringen van mensen die betaald of onbetaald werken en langere tijd ziek zijn geworden of geweest.

De inhoud van deze website is met de grootste zorg en zorgvuldigheid samengesteld. Deze zorgvuldige werkwijze sluit echter niet uit dat informatie op deze site onvolledig en/of onjuist is. Blik op Werk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect uit gebruik van de informatie voortvloeit.

De vormgeving, navigatie en technische realisatie van de Wijzer Gezondheid en Werk is gerealiseerd met inspanningen van