Ga op zoek naar informatie

Informeer u zo goed mogelijk over uw eigen ziektebeeld. Lees brochures en schaf zelfhulpboeken aan. Patiëntenverenigingen kunnen u op de hoogte brengen van geschikte boeken. De woorden van schrijvers kunnen u helpen om uw eigen klachten onder woorden te brengen.

U kunt met die informatie ook een inschatting maken van de deskundigheid van uw behandelaar of bedrijfsarts. Als zij te weinig van het onderwerp afweten, kunt u sneller aan de bel trekken.


Informeer u, maar kijk uit voor teveel informatie. Op internet is veel informatie te vinden, zeker ook medische informatie. Tips hoe andere mensen met hun ziekte omgaan, kunnen u op weg helpen. Kijk echter uit met een overkill van medische informatie, beperk je tot brochures en informatie van artsen en patiëntenverenigingen. Zij zijn het beste op de hoogte.